Vítejte na stránkách Centra inovací ve vzdělávání!

Centrum inovací ve vzdělávání (CIV) vzniklo na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) v roce 2013 rozšířením působnosti dosavadního Odboru ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání PdF UP (Původní stránky Odboru zde: http://odborict.upol.cz), které realizuje vzdělávací kurzy pro učitele zaměřené na implementaci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Na jeho činnosti se podílí Katedra českého jazyka a literatury, Katedra matematiky, Katedra technické a informační výchovy a Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UP.

 

Vzdělávání, poradenství, výzkum, transfer technologií

CIV je účelovým zařízením CCV, které provádí koordinační činnost v oblasti metodické, vzdělávací a výzkumné a také koordinace přenosu výsledků výzkumu do praxe, koordinace publikace výsledků a ochrany duševního vlastnictví vzniklého výzkumnou a vývojovou činností v oblasti inovativních metod v celoživotním vzdělávání. Poskytuje poradenskou činnost v rámci posuzování grantových záměrů a jejich hodnocení, sledování nových trendů v oblasti edukace, integruje projekty zaměřené na výzkum a vývoj inovativních metod ve vzdělávání na všech stupních škol a v rámci celoživotního učení a jejich následnou implementaci do vzdělávacího systému.

 

Centrum také vyhledává potenciálně komerčně využitelné výzkumné a vývojové výstupy, spolupracuje s řešiteli výzkumných a vývojových projektů v regionu, navazuje kontakty s komerčními subjekty a provádí analýzy potřeb aplikační sféry a jejich zohlednění v činnosti výzkumníků. Podporuje rozvoj mezioborové partnerské spolupráce PdF UP v oblasti inovací ve vzdělávání s institucemi v Olomouckém kraji (OK), zejména pak v rámci spolupráce se sdružením OK4Inovace při zajišťování realizace strategických dokumentů OK – Regionální inovační strategie OK (RIS), Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3) a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy OK, a dále s Odborem školství Statutárního města Olomouc (strategie ITI, MAP), Přerov (MAP) a Uničov (MAP). 

 

CIV poskytuje také vzdělávací činnost pro veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání, metodickou a poradenskou činnost v oblasti inovativních metod ve vzdělávání (zejm. v rámci činnosti Pracovní skupiny pro vzdělávání OK4Inovace).

 

tisk  google youtube

 

Aktuální projekty CIV


Období Oblast Popis projektu Přejít na web projektu
2016 Polytechnická výchova Projekt IGA PdF UP 2016/017 3D virtuální vzdělávání ve výuce mateřského jazyka (IGA, projekt v realizace v roce 2016) web
2015-2017 Výchova
k podnikavosti
Koordinátor za ČR - partner projektu Shaping Characters (Erasmus+ No. 2015-1-UK01-KA201-03749. Řešitel projektu: Basingstoke Dean and Borough Council, United Kingdom.  Facebook web
2015-2017 Polytechnická výchova Partner projektu: ESERO - 2015, 2016: ESERO (European Space Education Resource Office) = vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury (ESA, http://www.esa.int/ESA ). web
2014-2015 Výchova
k podnikavosti
Projekt ROPOZ - CZ.1.07/1.1.00/54.0013 Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků (OPVK, 1.1, projekt v realizaci od 1. 9. 2014).
web
2014 Výchova
k podnikavosti
Projekt ROPODOV - CZ.1.07/1.1.26/03.0011 Rozvoj podnikatelských dovedností žáků (OPVK, 1.1., projekt v realizaci od 1. 4. 2014). web
2014-2015: Polytechnická výchova Projekt ROZVOŠ - CZ.1.07/1.3.00/48.0036 Rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání v kontextu předškolního kurikula (OPVK, 1.3., koordinace 3 klíčových aktivit projektu, projekt v realizaci od 1. 8. 2014) web
 

 
Spolupráce na projektech v rámci regionu

Období Oblast Popis projektu Odkazy
2017 Polytechnická výchova Spolupráce s OK4Inovace při přípravě soutěže zaměřené na oblast kreativního průmyslu Nejlepší svícen (soutěž pro žáky Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci). Pozvánka
2016 Polytechnická výchova Krajské kolo SOČ (Středoškolské odborné činnosti), které proběhlo na Pedagogické fakultě UP dne 11. května 2016. Web SOČ
2016 Polytechnická výchova Přípravné semináře pro krajské kolo SOČ - 25. 10. 2016 a  10. 11. 2016. Spolupráce s OK4Inovace. Seminář 1
Seminář 2 
2016 Polytechnická výchova Spolupráce s OK4Inovace při přípravě soutěže Hra s elektromotory (soutěž pro žáky základních škol pod garancí firmy Siemens, s.r.o., odš. z. Elektromotory Mohelnice). - http://www.akce4inovace.cz/akce/rubrika/soutez-hra-s-elektromotory/ Finále soutěže 19. 1. 2016
Vyhlášení výsledků soutěže 4. 2. 2016 - TV Morava,
Vyhlášení výsledků soutěže 4. 2. 2016 - ZZIP,  
2015 Výchova
k podnikavosti
Veletrh minifirem a studentských minipodníků Olomouckého a Zlínského kraje (v rámci projektu ROPOZ), Výstaviště Flóra, 19. 6. 2015 - leták Fotogalerie
2015 Polytechnická výchova Přípravné semináře pro krajské kolo SOČ - 22. 10. 2015 a  12. 11. 2015. Spolupráce s OK4Inovace.   Seminář 1
Seminář 2 
2015 Polytechnická výchova Krajské kolo SOČ (Středoškolské odborné činnosti), které proběhlo na Pedagogické fakultě UP dne 13. května 2015 - informace o výstupech zde.  Informace zde
2015 Polytechnická výchova Spolupráce s OK4Inovace při přípravě soutěže Fit s müsli (soutěž pro žáky základních škol pod garancí firmy Úsovsko, a.s.). http://www.fitsmusli.cz/
2015 Polytechnická výchova, Výchova k podnikavosti  Projekt Statutárního města Olomouc:  Místní akční plán ve vzdělávání (MAP) ORP Olomouc, projekt ESF, OPVVV, PO 3, odborný konzultant projektu  http://map.olomouc.eu/
2015 Polytechnická výchova, Výchova k podnikavosti  Projekt Statutárního města Přerov:  Místní akční plán ve vzdělávání (MAP) ORP Přerov, projekt ESF, OPVVV, PO 3, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000374 odborný konzultant projektu  http://www.mapprerovsko.cz/
2015 Polytechnická výchova, Výchova k podnikavosti  Projekt Statutárního města Olomouc: CZ.1.08/3.2.00/14.00340 Příprava integrované strategie pro ITI - Olomoucká aglomerace, projekt EFRR, OPTP, spolupracovník projektu, příprava projektů PdF UP v oblasti podnikatelských kompetencí žáků,  studentů a vzdělávání učitelů a výchovných poradců v oblasti výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. http://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod
2014-2015  Výchova k podnikavosti  Spolupráce na přípravě podnikatelských kroužků při základních školách ve spolupráci s Junior Achievement ČR. http://www.jacr.cz/
2014  Polytechnická výchova Krajské kolo SOČ (Středoškolské odborné činnosti), které proběhlo na Pedagogické fakultě UP dne 14. května 2014 - informace o výstupech zde. Informace zde
od 2013  Polytechnická výchova, Výchova k podnikavosti Metodické vedení a poradenská činnost aktivit vzdělávání Pracovní skupiny pro vzdělávání OK4Inovace (Olomoucký kraj) http://www.ok4inovace.cz/dalsi-aktivity-16.html