Vítejte na stránkách Centra inovací ve vzdělávání!

Centrum inovací ve vzdělávání (CIV) vzniklo na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) v roce 2013 rozšířením působnosti dosavadního Odboru ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání PdF UP (Původní stránky Odboru zde: http://odborict.upol.cz), které realizuje vzdělávací kurzy pro učitele zaměřené na implementaci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Na jeho činnosti se podílí Katedra českého jazyka a literatury, Katedra matematiky, Katedra technické a informační výchovy a Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UP.

 

Vzdělávání, poradenství, výzkum, transfer technologií

CIV je účelovým zařízením CCV, které provádí koordinační činnost v oblasti metodické, vzdělávací a výzkumné a také koordinace přenosu výsledků výzkumu do praxe, koordinace publikace výsledků a ochrany duševního vlastnictví vzniklého výzkumnou a vývojovou činností v oblasti inovativních metod v celoživotním vzdělávání. Poskytuje poradenskou činnost v rámci posuzování grantových záměrů a jejich hodnocení, sledování nových trendů v oblasti edukace, integruje projekty zaměřené na výzkum a vývoj inovativních metod ve vzdělávání na všech stupních škol a v rámci celoživotního učení a jejich následnou implementaci do vzdělávacího systému.

 

Centrum také vyhledává potenciálně komerčně využitelné výzkumné a vývojové výstupy, spolupracuje s řešiteli výzkumných a vývojových projektů v regionu, navazuje kontakty s komerčními subjekty a provádí analýzy potřeb aplikační sféry a jejich zohlednění v činnosti výzkumníků. Podporuje rozvoj mezioborové partnerské spolupráce PdF UP v oblasti inovací ve vzdělávání s institucemi v Olomouckém kraji (OK), zejména pak v rámci spolupráce se sdružením OK4Inovace při zajišťování realizace strategických dokumentů OK – Regionální inovační strategie OK (RIS), Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3) a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy OK, a dále s Odborem školství Statutárního města Olomouc (strategie ITI, MAP). 

 

CIV poskytuje také vzdělávací činnost pro veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání, metodickou a poradenskou činnost v oblasti inovativních metod ve vzdělávání (zejm. v rámci činnosti Pracovní skupiny pro vzdělávání OK4Inovace).

 

tisk  google youtube

 

Aktuální projekty CIV


Období Oblast Popis projektu Přejít na web projektu
2015-2017 Výchova
k podnikavosti
Koordinátor za ČR - partner projektu Shaping Characters (Erasmus+ No. 2015-1-UK01-KA201-03749. Řešitel projektu: Basingstoke Dean and Borough Council, United Kingdom.  Facebook web
2015-2017 Polytechnická výchova Partner projektu: ESERO - 2015, 2016: ESERO (European Space Education Resource Office) = vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury (ESA, http://www.esa.int/ESA ). web
2014-2015 Výchova
k podnikavosti
Projekt ROPOZ - CZ.1.07/1.1.00/54.0013 Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků (OPVK, 1.1, projekt v realizaci od 1. 9. 2014).
web
2014 Výchova
k podnikavosti
Projekt ROPODOV - CZ.1.07/1.1.26/03.0011 Rozvoj podnikatelských dovedností žáků (OPVK, 1.1., projekt v realizaci od 1. 4. 2014). web
2014-2015: Polytechnická výchova Projekt ROZVOŠ - CZ.1.07/1.3.00/48.0036 Rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání v kontextu předškolního kurikula (OPVK, 1.3., koordinace 3 klíčových aktivit projektu, projekt v realizaci od 1. 8. 2014) web
 

 
Spolupráce na projektech v rámci regionu (ve spolupráci s OK4Inovace): 

Období Oblast Popis projektu Odkazy
2016 Polytechnická výchova Přípravné semináře pro krajské kolo SOČ - 25. 10. 2016 a  10. 11. 2016 Seminář 1
Seminář 2 
2016 Polytechnická výchova Spolupráce při přípravě soutěže Hra s elektromotory (soutěž pro žáky základních škol pod garancí firmy Siemens, s.r.o., odš. z. Elektromotory Mohelnice). - http://www.akce4inovace.cz/akce/rubrika/soutez-hra-s-elektromotory/ Finále soutěže 19. 1. 2016
Vyhlášení výsledků soutěže 4. 2. 2016 - TV Morava,
Vyhlášení výsledků soutěže 4. 2. 2016 - ZZIP,  
2015 Výchova
k podnikavosti
Veletrh minifirem a studentských minipodníků Olomouckého a Zlínského kraje (v rámci projektu ROPOZ), Výstaviště Flóra, 19. 6. 2015 - leták Fotogalerie
2015 Polytechnická výchova Přípravné semináře pro krajské kolo SOČ - 22. 10. 2015 a  12. 11. 2015   Seminář 1
Seminář 2 
2015 Polytechnická výchova Krajské kolo SOČ (Středoškolské odborné činnosti), které proběhlo na Pedagogické fakultě UP dne 13. května 2015 - informace o výstupech zde.  Informace zde
2015 Polytechnická výchova Spolupráce při přípravě soutěže Fit s müsli (soutěž pro žáky základních škol pod garancí firmy Úsovsko, a.s.). http://www.fitsmusli.cz/
2015 Polytechnická výchova, Výchova k podnikavosti  Projekt Statutárního města Olomouc:  Místní akční plán ve vzdělávání (MAP) ORP Olomouc, projekt ESF, OPVVV, PO 3, odborný konzultant projektu  http://map.olomouc.eu/
2015 Polytechnická výchova, Výchova k podnikavosti  Projekt Statutárního města Přerov:  Místní akční plán ve vzdělávání (MAP) ORP Přerov, projekt ESF, OPVVV, PO 3, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000374 odborný konzultant projektu  http://www.mapprerovsko.cz/
2015 Polytechnická výchova, Výchova k podnikavosti  Projekt Statutárního města Olomouc: CZ.1.08/3.2.00/14.00340 Příprava integrované strategie pro ITI - Olomoucká aglomerace, projekt EFRR, OPTP, spolupracovník projektu, příprava projektů PdF UP v oblasti podnikatelských kompetencí žáků,  studentů a vzdělávání učitelů a výchovných poradců v oblasti výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. http://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod
2014-2015  Výchova k podnikavosti  Spolupráce na přípravě podnikatelských kroužků při základních školách ve spolupráci s Junior Achievement ČR. http://www.jacr.cz/
2014  Polytechnická výchova Krajské kolo SOČ (Středoškolské odborné činnosti), které proběhlo na Pedagogické fakultě UP dne 14. května 2014 - informace o výstupech zde. Informace zde
od 2013  Polytechnická výchova, Výchova k podnikavosti Metodické vedení a poradenská činnost aktivit vzdělávání Pracovní skupiny pro vzdělávání OK4Inovace (Olomoucký kraj) http://www.ok4inovace.cz/dalsi-aktivity-16.html