Pedagogická fakulta ukáže, jak motivovat děti k podnikání

Ilustrační foto: SXC
čtvrtek 16. ledna 2014, 14:03 - Text: Martina Šaradínová

Již v mateřských a na základních školách lze probudit u dětí zájem o techniku a podnikání. Z tohoto předpokladu vycházejí dva evropské projekty, které ve spolupráci se sdružením OK4Inovace připravila pedagogická fakulta. Proškolené učitelky v mateřinkách budou u předškoláků při hrách prohlubovat technické dovednosti, na žáky základních škol čekají například podnikatelské kroužky. 

Letos na jaře by měl být spuštěn projekt, který se zaměřuje na rozvoj podnikatelských dovedností žáků v Olomouckém kraji. „Nelze všechny děti tlačit k tomu, aby se staly podnikateli, to by se minulo účinkem. Při základních školách ale budeme zřizovat podnikatelské kroužky, na nichž chceme ověřit zájem žáků i účinnost této aktivity. Žáci budou mít možnost setkat se s podnikateli, kteří s nimi vytvoří podnikatelský záměr. Vyzkouší si práci v dílnách na střední škole, takže poznají další prostředí. To všechno pro ně budou nové podněty,“ uvedla proděkanka a řešitelka projektu Hana Marešová. Kroužky povedou učitelé čtyř pilotních škol, jako lektoři jim kromě podnikatelů pomohou i studenti pedagogické fakulty.

Odborníci vytipují malé podnikavce

Kromě „zážitkové pedagogiky“ pro žáky základních škol odborníci připraví i způsob testování, na jehož základě bude možné podchytit jedince s předpoklady pro podnikání. Tyto žáky pak bude možné cíleně podporovat prostřednictvím dalších aktivit, jež připravuje nebo již částečně realizuje pracovní skupina pro vzdělávání OK4Inovace. Jedná se o soutěže v oblasti podnikání či motivační stipendia. Při testování pomohou i budoucí učitelé, kteří na školách vykonávají pedagogické praxe. „Během nich mohou žáky sledovat a na základě předem stanovených kritérií vyhodnocovat, zda mají potřebné kompetence pro podnikání. Patří k nim zejména podnikavost a kreativita,“ doplnila Marešová. Odborníci na závěr vyhodnotí účinnost kroužků i testování. Pokud se osvědčí, mohou metody využít i další školy.

Vztah k technice ve školkách

Ve druhém připravovaném evropském projektu se odborníci od letošního léta chtějí zaměřit na rozvoj kompetencí učitelů mateřských škol pro polytechnické vzdělávání dětí. Cílem je pomoci pedagogům v mateřinkách tak, aby dokázali vysvětlit dětem základní technické a přírodovědné otázky. „Učitelům nabídneme zhruba patnáct vzdělávacích kurzů, které budou zaměřeny na rozšíření jejich vlastních kompetencí při práci s dětmi a na rozvoj polytechnických dovedností předškoláků. Ve školkách pracují především ženy, které často k těmto oblastem nemají moc blízko. Proto jim chceme ukázat, že i tyto problémy lze s dětmi probrat zábavnou formou. Mohou využít například stavebnice, které pomáhají u dětí rozvíjet zručnost i technické myšlení,“ vysvětlila Marešová.

Spolupracují i zaměstnavatelé

Chystané projekty jsou odpovědí na dlouholeté stesky podnikatelů v Olomouckém kraji, jimž chybí absolventi technických oborů. Podle zaměstnavatelů i pedagogů je třeba vést děti k technice a přírodním vědám od útlého dětství. Druhým cílem je povzbudit zájem příští generace o podnikání a podpořit tak ekonomický rozvoj regionu. „Víme, co chceme a proč to chceme. Pedagogická fakulta je pro nás přirozený partner, který nám může říct, jak to máme udělat. Hospodářský růst kraje je totiž spojen s podnikatelskou aktivitou,“ uvedl místopředseda správní rady sdružení OK4Inovace Jiří Rudolf.

Jednou ze spolupracujících firem je společnost Koyo Bearings Česká republika se sídlem v Olomouci. Výrobce ložisek pro automobilový průmysl a strojírenství zaměstnává 400 lidí. „Náš závod se dlouhodobě potýká s nedostatkem absolventů technických oborů, a musíme proto složitě a náročně přeškolovat jiné absolventy na trhu práce. Nejsme jediní v regionu, kdo tento obrovský problém řeší. Věříme, že projekty podobného rázu umožní postupně zvýšit počet technických absolventů i jejich kvalitu,“ uvedl ředitel společnosti Petr Novák.

OK4Inovace je zájmovým sdružením právnických osob. Jeho úkolem je podporovat vznik, rozvoj a komerční uplatnění inovací vytvářených ve firmách i výzkumných institucích. Sdružení se podílí na aktivitách, které mají podpořit hospodářský rozvoj regionu zejména v oblasti vzdělávání, lidských zdrojů a marketingu. Členem sdružení je také Univerzita Palackého.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.