Kontakty

Vedoucí Centra:
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA >> osobní profil
Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 006
e-mail: hana.maresova@upol.cz

 

Zástupce vedoucí Centra:
Mgr. David Nocar, Ph.D. >>> osobní profil
Katedra matematiky
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 709
e-mail: david.nocar@upol.cz


Technický garant:

doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. >>> osobní profil
Katedra technické a informační výchovy
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 811
e-mail: milan.klement@upol.cz


Management vzdělávání:

Mgr. Barbora Mlčochová
Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 175
e-mail: barbora.mlcochova@upol.cz

 

Administrativní pracovníci:

Ing. Jana Horná 
Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 143
e-mail: jana.horna@upol.cz

 

Mgr. Martina Bartoníčková
Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 189
e-mail: martina.bartonickova@upol.cz

 

Bc. Petra Jurníková
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel: 585 635 189
e-mail: petra.jurnikova@upol.cz

 

Odborný pracovník:

Mgr. Miroslava Dluhošová
Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc