Projektová činnost CIV

 

  Číslo a název projektu Řešitel projektu WWW stránky projektu
  Řešené projekty od vzniku Centra (r. 2006):    
  2006    
  Interní grant UP r. 2006: On-line podpora školicího střediska MŠMT v rámci SIPVZ na Pedagogické fakultě UP. Univerzita Palackého v Olomouci,2006. MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M., ZOUHAROVÁ, M.  
  2007    
  FRVŠ č. 1175/2007 (A/b): Zřízení počítačové učebny katedry českého jazyka a literatury a multimediální učebny katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Fond rozvoje vysokých škol ČR, 2007. MAREŠOVÁ, H., LANGER, J., VITÁSKOVÁ, K., SOURALOVÁ, E., MLČOCH, M.  
  2010    
  FRVŠ č. 126/2010 (F5/a): Inovace studijního předmětu Nová média a kyberkultura. Fond rozvoje vysokých škol,2010. MAREŠOVÁ, H., ZOUHAROVÁ, M., SLÁMA, J.  
  ESF č. CZ.1.07/1.3.00/14.0011: Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky. Evropský sociální fond, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2010-2012. MAREŠOVÁ, H. Stránky projektu: http://odborict.upol.cz
  2011    
  Specifický výzkum č. PdF_2010_017: Didaktické hry ve výuce českého jazyka a literatury. Univerzita Palackého v Olomouci,2011. MIKULÍKOVÁ, V., MAREŠOVÁ, H.  
  Specifický výzkum č. PdF_2011_018: Výzkum ICT kompetencí učitelů mateřského jazyka v Olomouckém a Východočeském kraji. Univerzita Palackého v Olomouci,2011. PUSTINOVÁ, Z., MAREŠOVÁ, H. Stránky projektu: http://vyzkumict.upol.cz
  Specifický výzkum č. PdF_2011_021: Herní náměty pro výuku vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.

MIKULÍKOVÁ, V., MAREŠOVÁ, H., KŘÍŽOVÁ, V., MALENOVSKÝ, M.  
  2012    
  Specifický výzkum č. PdF_2012_032: Implementace ICT do výuky mateřského jazyka. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. PUSTINOVÁ, Z., MAREŠOVÁ, H. Stránky projektu: http://vyzkumict.upol.cz
  Grundtvig no. 517789-LLP-1-UK-GRUNDTVIG-GAM: REALM - Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship Initiatives. 2012, period: November 2011 - October 2012, project funded under the EU Lifelong Learning Programme, Grundtvig - Accompanying Measures. Řešitel projektu za Českou republiku, realizace projektu: Brusel, Belgie. MAREŠOVÁ, H. Stránky projektu: http://kcjl.upol.cz/realm
  Grundtvig no. 12-LLP-IST-GRU-109: Intensive English for Adult Educators – English for Professional People, vzdělávací kurz, Richard Language College, 43 – 45 Wimborne Rd, Bournemouth, BH3 7AB, Velká Británie. UK-2008-702-037, 2012. MAREŠOVÁ, H  
  2013    
  Grundtvig no. 2013-SV-01-CZ-LLP-032. Innovative responses to delivery of creative industries education, vzdělávací kurz Glasgow City College, Glasgow, Velká Británie, 2013 MAREŠOVÁ, H  
  2014-2015    
  CZ 1.07/1.3.45/02.0014. ESF. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Olomouckého kraje. EK - projekt ESF - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2013-2014. MACHOWSKÁ, V., MAREŠOVÁ, H., Stránky projektu: http://www.ccv.upol.cz/cz/rubriky/projekty-a-vyzkum/pprpp-ok/popis-projektu/
  CZ.1.07/1.1.26/03.0011 Rozvoj podnikatelských dovedností žáků (OPVK, 1.1., projekt v realizaci od 1. 4. 2014. MAREŠOVÁ, H Stránky projektu: http://www.ropodov.upol.cz
  CZ.1.07/1.1.00/54.0013 Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků (OPVK, 1.1, projekt v realizaci od 1. 9. 2014). MAREŠOVÁ, H. Stránky projektu: http://ropoz.upol.cz
2015-2017
   Erasmus+, No. 2015-1-UK01-KA201-013749  MAREŠOVÁ, H. Partner za ČR v rámci projektu Shaping Characters (řešitel Basingstoke Dean and Borough Concil, United Kingdom).  Web projektu
  Spolupráce na projektech:    
       
  FRVŠ č. 120/2010 (A/b): Rozvoj a inovace počítačových učeben. Agentura rady vysokých škol, 2011.

 

NOCAR, D., MAREŠOVÁ, H., HANZEL, P.  
  ESF č. CZ.1.07/1.1.00/08.0018: Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2010-2012. MLČOCH, M.,.  
  GAČR č. P407/11/1306: Evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční vzdělávání a e-learning, grant Grantová agentura ČR, 2011-2012. KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., MAREŠOVÁ, H., DVORSKÝ, J.  
  ESF č. CZ.1.07/2.4.00/17.0062,. E-SYNERGIE – vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace, IPo, 2011-2012. KOPECKÝ, K.,  
  ESF č. CZ 1.07/1.1.06/03.0038, Mediální výchova – nástroj rozvoje klíčových kompetencí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2012. HASÍK, T., ADÁMKOVÁ, J., .  
  ESF č. CZ.1.07/2.3.00/35.0011, Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechny, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2012-2013. KUBÍNEK, R. Stránky projektu: http://www.popup.upol.cz/
  2014-2015    
  CZ.1.07/1.3.00/48.0036 Projekt ROZVOŠ - Rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání v kontextu předškolního kurikula (OPVK, 1.3., koordinace 3 klíčových aktivit projektu). ŠMELOVÁ, E., MACHOWSKÁ, V. Stránky projektu: http://www.ccv.upol.cz/cz/rubriky/projekty-a-vyzkum/rozvos/popis-projektu/
  CZ.1.08/3.2.00/14.00340 Příprava integrované strategie pro ITI - Olomoucká aglomerace, projekt Evropský fond regionálního rozvoje, Operační program technické pomoci (spolupráce na projektu) Statutární město Olomouc Příprava projektů PdF UP v oblasti podnikatelských kompetencí žáků, studentů a vzdělávání učitelů a výchovných poradců v oblasti výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
  Projekt Moderní učitel - CZ.1.07/1.3.00/51.0041 (OPVK, 1.1). (supervize projektu) M. KLEMENT Podpora základních a středních škol v oblasti ICT vzdělávání.
2015-2017
ESERO (European Space Education Resource Office) = vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury (ESA, http://www.esa.int/ESA ). ESERO ČR Partner projektu. Web projektu